cover

Artykuły

W Rzeczpospolitej z dn. 22.02.2007 r. ukazał się artykuł "Nie każda sieć techniczna jest budowlą".

W Rzeczpospolitej z dn. 22.02.2007 r. ukazał się artykuł "Nie każda sieć techniczna jest budowlą". W tekście wymieniono katalog obiektów objętych podatkiem od nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości sieci technicznych.
 

Więcej: Rzeczpospolita z 22 lutego 2007 r.

czwartek 1 marca 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej