cover

Artykuły

W Gazecie prawnej nr 122

W Gazecie prawnej nr 122 z dnia 26-06-2007 r. opublikowano tekst "Powstanie nowa instytucja: służebność przesyłu".
W atrykule opisano planowaną zmianę prawa dotyczącą budowy sieci przesyłowych, m.in. wodociągów, lini energetycznych i gazowniczych. Planowane zmiany stanowią, iż firmy będą mogły ustanawiać słuzebność przesyłu na prywatnych gruntach; w przypadku braku porozumienia o ustanowieniu służebności zdecyduje sąd.
 
M.in. o służebności przesyłu będziemy mówić na planowanym na wrzesień spotkaniu konsultacyjnym Forum.

środa 4 lipca 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej