cover

Artykuły

Ministerstwo Środowiska szykuje zmiany dotyczące tzw. raportu ekologicznego

Ministerstwo Środowiska szykuje zmiany dotyczące tzw. raportu ekologicznego - o decyzję środowiskową nie będą musieli się starać remontujący drogi, ani budujący sieci kanalizacyjne i wodociągowe.
Inwestorzy nie będą już musieli ubiegać się o decyzję, gdy maja za zadanie dobudować np. 100 metrów wodociągu rozdzielczego, czy rury kanalizacyjnej. Raportu środowiskowego można będzie wymagać tylko dla magistrali wodociągowych oraz zbiorczych kanałów ściekowych.

wtorek 31 lipca 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej