cover

Artykuły

Kolejny opisany pozytywny przykład przeprowadzonych kontroli

Kolejny opisany pozytywny przykład przeprowadzonych kontroli gospodarstw domowych w zakresie m.in. wywozu ścieków z szamb. Rozpoczęły sie one w Nowym Targu. Kontrolerzy sprawdzają m.in. rachunki za wywóz śmieci i wywóz ścieków. Przyjęte zostały reguły wg których przeprowadzane są kontrole. W odniesieniu do ścieków założono, iż każdy mieszkanieć wytwarz miesięcznie 2,5 m3 ścieków. Nowotarżanie muszą więc wykazać się rachunkami na wywóz do oczyszczalni takiej ilości ścieków. Wśród skontrolowanych rekordzista zamiast 383 m3 ścieków wywiózł wozem asenizacyjnym zaledwie 5 m3.

środa 22 sierpnia 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej