cover

Artykuły

Przedstawiamy prezentację na temat zasad zawierania umów

Przedstawiamy prezentację na temat zasad zawierania umów hurtowej dostawy wody i hurtowego odprowadzania ścieków przygotowaną przez p. Łukasza Ciszewskiego z kancelarii Business Lex - Kancelaria Radcy Prawnego - Zygmunt Jerzmanowski przedstawioną na spotkaniu konsultacyjnym we Wrześni.

środa 17 października 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej