cover

Artykuły

W Rzeczpospolitej z dnia 17.10.2007 r.

W Rzeczpospolitej z dnia 17.10.2007 r. ukazał się artykuł pt. "Gmina nie przyjmie wadliwych urządzeń". Sąd Najwyższy w wyroku Sygn. III CNP 81/06 potwierdził iż gmina może odmówić odpłatnego przyjęcia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych jeżeli są one inne niż zakładał projekt.
Szerzej: Rzeczpospolita, strona C7.

wtorek 30 października 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej