cover

Artykuły

Na stronie internetowej NaszeMiasto.pl Tychy

Na stronie internetowej NaszeMiasto.pl Tychy opublikowano informację na temat tyskiej oczyszczalni ścieków, która sprzedaje zielone certyfikaty, tj. certyfikaty energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych. Energia powstaje z biogazu, który kieruje się do agregatów prądotwórczych.
 
W Polsce jest wiele oczyszczalni produkujących biogaz i posiadających zasilane biogazem agregaty prądotwórcze. Czy któraś jeszcze oczyszczalnia również sprzedaje zielone certyfikaty?
Ponieważ temat jest niezwykle interesujący, prosimy o wypowiedzi takich eksploatatorów na naszych listach dyskusyjnych.

wtorek 6 listopada 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej