cover

Artykuły

Prezentujemy pismo dot. interpretacji rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryterió

Dzieki uprzejmości Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej prezentujemy pismo otrzymane na zapytanie dot. interpretacji rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczenia odpadów do składowania na wysypisku odpadów danego typu (interpretacja dotyczy skratek).

środa 19 grudnia 2007


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej