cover

Artykuły

Właściciele urządzeń przesyłowych

Właściciele urządzeń przesyłowych, którzy do 1985 r. uzyskali zezwolenia na zajęcie nieruchomości w celu przeprowadzenia przewodów elektrycznych, gazociągów, magistrali ciepłowniczych itd. mają prawo do trwałego korzystania z gruntu.
Więcej: Rzeczpospolita z dn. 25.01.2008 r. "Magistrala na stałe i bez wynagrodzenia".

piątek 15 lutego 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej