cover

Artykuły

Zamówienia publiczne,aktualności

Wchodzą w życie od 1 stycznia 2003r:
- art. 4a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. "o zamówieniach publicznych" (Dz.U.02.72.664). Znowelizowany przepis rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy. Dojdą bowiem nie wymienione w art. 4 ustawy podmioty jeżeli udzielone przez nie zamówienie jest bezpośrednio związane co najmniej z jednym z wymienionych w ustawie rodzajów działalności - m.in. z:
"...3) tworzeniem stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczaniem wody pitnej, energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowaniem takimi sieciami".
Zamawiający są obowiązani do stosowania ustawy, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza:
"1) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5, równowartość kwoty 400 000 EURO dla dostaw i usług oraz kwoty 5 000 000 EURO dla robót budowlanych,
2) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 6, równowartość kwoty 600 000 EURO dla usług i dostaw oraz kwoty 5 000 000 EURO dla robót budowlanych".

wtorek 7 stycznia 2003


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl