cover

Artykuły

W Gazecie Prawnej z dnia 29.05.2008 r.

W Gazecie Prawnej z dnia 29.05.2008 r. opublikowano tekst "Z jakich projektów można uzyskać dotację na ekologiczne inwestycje".
W najbliższych dniach NFOŚIGW ogłosi nabór dla przedsiębiorców planujących sfinansować ze środków unijnych inwestycje związane z dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska.
W Priorytecie 4 Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 20 mln na projekt. W latach 2007-2013 Prioryter 4 (PO IŚ) to kontynuacja programu wsparcia ze środków unijnych inwestycji o charakterze prośrodowiskowym, które w latach 2004-2006 były finansowane z Działania 2.4.SPO-WKP.
Przewidziano środki unijne na np. imnstalacje odsiarczania spalin, urządzenia odpylające, oczyszczalnie ścieków przemysłowych, projekty zagospodarowania odpadów.

wtorek 3 czerwca 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej