cover

Artykuły

Do końca lipca przedsiębiorstwa muszą rozliczyć się z opłat

Do końca lipca przedsiębiorstwa muszą rozliczyć się z opłat środowiskowych za pierwsze półrocze 2008 roku. Będą to robiły wg nowych stawek, natomiast formularze sprawozdań pozostaną bez zmian.
W ramach opłat za korzystanie ze środowiska przedsiębiorcy rozliczają się z:
- wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- wprowadzania ścieków lub wód do ziemi,
- poboru wód,
- składowania odpadów (w tym wypadku obowiązek ponoszenia opłat ma zazwyczaj zarządzający składowiskiem odpadów a nie przedsiębiorca, który je wytwarza).
 
Szerzej w Rzeczpospolitej z 8 lipca 2008 r.

wtorek 22 lipca 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej