cover

Artykuły

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2008 roku (sygn. V CSK 52/08) uznał

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2008 roku (sygn. V CSK 52/08) uznał, iż Właściciel działki nadużywa prawa, gdy żąda usunięcia z niej urządzeń przesyłowych, jeśli są niezbędne dla odbiorców, a całe przedsięwzięcie wiązało by się z ogromnymi kosztami.
więcej: Rzeczpospolita, 15.07.2008.

piątek 25 lipca 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej