cover

Artykuły

W Gazecie Prawnej z dnia 25.09.2008 r.

W Gazecie Prawnej z dnia 25.09.2008 r. opublikowano artykuł "PSE grozi wypłata 17 mld zł właścicielom działek".
Operator krajowego elektroenergetycznego systemu przesyłowego twierdzi, iż około 1,5 mln właścicieli nieruchomości pod liniami energetycznymi mogłoby żądać wykupu swoich działek. Koszty tej operacji sięgałyby 17 mld zł.
Więcej: GP, nr 188, s. 5.

poniedziałek 6 października 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej