cover

Artykuły

Przedsiębiorcy z branży gazowo-elektrycznej krytykują instytucję służebności przesyłu.

Przedsiębiorcy z branży gazowo-elektrycznej krytykują instytucję służebności przesyłu. Nowe rozwiązania nie przewidują limitu roszczeń odszkodowawczych. Przepisy nie określają też maksymalnego czasu na ustanowienie służebności przesyłu.
 
Więcej: Gazeta Prawna 28.11.2008 (233) - str. 11

poniedziałek 1 grudnia 2008


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej