cover

Artykuły

W Rzeczypospolitej z 27.04.09 ukazał się artykuł "akcyza na biogaz jest pobierana bezprawnie".

W Rzeczypospolitej z 27.04.09 ukazał się artykuł "akcyza na biogaz jest pobierana bezprawnie". Sprawa dotyczy m.in. biogazu wytwarzanego w oczyszczalniach ścieków. Przepisy nowej ustawy akcyzowej przewidują dla biogazu zerową stawkę akcyzy. Problem w tym, że stawkę tę można stosować dopiero od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji komisji Europejskiej. Taka decyzja do tej pory nie została jeszcze ogłoszona. Zdaniem Ministerstwa Finansów należy w okresie przejściowym stosować stawkę przeznaczoną dla gazu ziemnego w stanie surowym. Inaczej całą sprawę interpretują eksperci, którzy stanowisko MF uważają za nieuprawnione, ich zdaniem biogaz wytworzony w np: oczyszczalniach Ścieków i w niej zużyty nie powinien wogóle podlegać opodatkowaniu akcyzą.
 

środa 20 maja 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej