cover

Artykuły

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmiany w ustawach samorządowych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt zmiany w ustawach samorządowych. Zgodnie z projektem, wywołującym dużo wątpliwości samorządów, wojewoda będzie mógł przeprowadzać kontrolę gmin w zakresie ich zadań własnych jak m.in. budowa drogi czy oczyszczalni ścieków. Ponadto na  podstawie wyniku z kontroli będzie też mógł zwoływać nadzwyczajne  sesje rady gmin lub sejmiku województwa.
 
Więcej Gazeta Prawna w artykule „Samorząd lokalny w rękach wojewody”.

piątek 5 czerwca 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej