cover

Artykuły

Odpowiedzialność karna oraz roszczenia cywilne pracowników grożą pracodawcy który nie przestrzega pr

Odpowiedzialność karna oraz roszczenia cywilne pracowników grożą pracodawcy który nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako przykład w artykule podano rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 października 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków”.
 

sobota 13 czerwca 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej