cover

Artykuły

W Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 2009 r. opublikowano artykuł

W Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 2009 r. opublikowano artykuł “wysokość podatku, jaki trzeba zapłacić, zależy od rodzaju wykonywanych robót”. Sprawa dotyczy robót budowlanych i remontów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego w tym m.in. sieci wod-kan, urządzeń i ujęć wody, oczyszczalni ścieków, instalacji wewnętrznych obiektów. Kiedy należy zastosować stawkę 7% a kiedy 22% VAT. W tekście interpretacje Izb Skarbowych w tym zakresie.

czwartek 18 czerwca 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej