cover

Artykuły

W rejonie stanu Oregon w USA przeprowadzono badania ścieków komunalnych

W rejonie stanu Oregon w USA przeprowadzono badania ścieków komunalnych na obecność amfetaminy, kokainy i ecstasy jako element programu badawczego nad rozprzestrzenianiem się narkotyków. Więcej w Gazecie Prawnej z dnia 23 lipca 2009 r. w artykule “ścieki komunalne wskażą, gdzie są zażywane narkotyki”.

środa 5 sierpnia 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej