cover

Artykuły

Umowa z gminą czy z jej spółką

W Rzeczypospolitej z dnia. 2.10.2009 r. w artykule “Umowa z gminą czy z jej spółką” opisano możliwe scenariusze umowy w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy rozpatrywaną utworzoną przez gminę spółką wodociągowo-kanalizacyjną będącą właścicielem istniejącej w gminie sieci wodociągowej a z partnerem prywatnym.

Więcej: Rzeczypospolita

czwartek 29 października 2009


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej