cover

Artykuły

Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska zdarzają się we wszystkich przedsiębiorstwach wodociągowo-kana

Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska zdarzają się we wszystkich przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł będący zbiorem informacji nt. tych kontroli. Wymienione są typy kontroli, dokumenty które należy przygotować do kontroli, opis przebiegu kontroli, zakres protokołu kontrolnego, ew. mandaty i kary, wreszcie przepisy których przestrzeganie najczęściej sprawdzane jest podczas kontroli.
 
Więcej: Gazeta Prawna z dnia 19.02.2010 r.

poniedziałek 8 marca 2010


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej