cover

Artykuły

Rząd rozdzielił już 2,8 mld euro unijnych dotacji na inwestycje z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Rząd rozdzielił już 2,8 mld euro unijnych dotacji na inwestycje z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Wg. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nie przewiduje się w ramach środków unijnych na lata 2007-2013 więcej konkursów na projekty z tego zakresu.

Więcej dziennik Gazeta Prawna z dnia 10.06.2010 r.

sobota 17 lipca 2010


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej