cover

Artykuły

Ukazał się ciekawy tekst

Na stronie Portalu Samorządowego www.portalsamorzadowy.pl ukazał się ciekawy tekst "Korytarze przesyłowe kością niezgody". Artykuł omawia dyskusyjne (z punktu widzenia m.in. samorządowców) punkty projektu ustawy o korytarzach przesyłowych dla infrastruktury liniowej (m.in. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) i zgłaszane  do niej uwagi.

poniedziałek 3 stycznia 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej