cover

Artykuły

Targi WOD-KAN w Pradze

Zaledwie tydzień po Targach w Bydgoszczy, w dniach 25-27 maja 2004 r. odbyły się 10 jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wodociągowo-Kanalizacyjne w Pradze.
Odbywają się one na tradycyjnych terenach wystawienniczych, w obiektach liczących około 120 lat.
Zwiedzający podziwiać zatem mogą nie tylko ekspozycję targową, ale także wspaniałą architekturę obiektu wyposażonego w piękne witraże i zdobne sklepienia.
W praskich Targach udział wzięło około 220 wystawców, a zatem nieco mniej niż w Bydgoszczy.
W zdecydowanej większości prezentowały się znane z naszych Targów firmy europejskie reprezentowane przez miejscowych przedstawicieli. Oczywiście oferty swoje prezentowały również liczne firmy czeskie.
W czasie trwania Targów organizatorzy przeprowadzili interesującą konkurencję dla firm wodociągowych polegającą na zakładaniu przez dwuosobowe zespoły nawiertek na rury stalowe i z tworzywa. Konkurencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno rywalizujących zespołów, jak i widzów.
Z uwagi na jubileuszowy charakter imprezy organizowanej przez czeską Izbę Wodociągową SOVAK uczestniczyła w niej także nasza delegacja w osobach dyrektora Izby Józefa Wiśniewskiego i członka Rady Izby Stanisława Drze-wieckiego, co zostało bardzo przychylnie przyjęte przez gospodarzy.
 

Artykuł archiwalny (WODOCIĄGI POLSKIE, nr 2/2004)

niedziela 27 lutego 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej