cover

Artykuły

Szambo nie zastąpi gminnej kanalizacji

W przypadku zaistnienia możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej (np.: po realizacji nowej inwestycji) zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia się do sieci. Jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy na nieruchomości zlokalizowana jest spełniająca wszystkie przepisu prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wykona swojego obowiązku tj. nie przyłączy się do sieci kanalizacyjnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z godnie z art. 5 ust. 7 ustawy nakaz wykonania przyłączenia. Wyroki WSA wskazują, iż nawet  trudna sytuacja materialna lub życiowa nie ma znaczenia w przedmiotowej sytuacji.

 

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 24.04.2011 r. w artykule „Szambo nie zastąpi gminnej kanalizacji"

wtorek 17 maja 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej