cover

Artykuły

Ukazał się kolejny artykuł na temat postępów w pozyskiwaniu gazu łupkowego "Gaz łupkowy - nowy etap"

Pomimo wielu wątpliwości dotyczących technologii pozyskiwania gazu łupkowego i jej wpływu na środowisko naturalne (w tym przede wszystkim na jakość wód podziemnych), nic już chyba nie zatrzyma tego procesu w naszym kraju. Jak zapewnia dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego zabiegi szczelinowania będą dokładnie monitorowane a są na to specjalne środki z NFOŚiGW. Wypowiedzi tego typu być może działają uspokajająco na opinię publiczną, ale na pewno nie na fachowców mających z wodami podziemnymi na co dzień co czynienia. Wydaje się, że jedyne wyjście w tej sytuacji to zwiększenie monitorowania ujmowanych wód surowych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, szczególnie w rejonach na których obywają się odwierty.

Kolejny artykuł na temat postępów w pozyskiwaniu gazu łupkowego „Gaz łupkowy - nowy etap” w Rzeczpospolitej z dnia 17.06.2011 r.

wtorek 5 lipca 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej