cover

Artykuły

Fundusz dopłaci 15% do obligacji

W Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 20.07.2011 r. ukazał się artykuł "Fundusz dopłaci 15% do obligacji". Coraz większe zainteresowanie emisją obligacji zarówno samorządów jak i spółek komunalnych spowodowało, iż NFOŚiGW będzie dopłacał do wykupu emitowanych  obligacji pod warunkiem, iż pozyskane z emisji środki zostaną przeznaczone na projekty wod-kan. Poza dopłatami w NFOŚiGW dostępne są także preferencyjne pożyczki i kredyty. Do 2015 r. na wsparcie finansowania inwestycji z sektora wodno-ściekowego Fundusz przeznaczy 680 mln zł.
 
Jak wcześniej informowaliśmy o finansowaniu inwestycji w gospodarce komunalnej będą mówić m.in. przedstawiciele NFOŚiGW oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na Konferencji „Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej oraz inne przedsięwzięcia w gospodarce komunalnej – aktualne źródła wsparcia” która odbędzie się 21 września 2011 r. w czasie IV Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji, TIWS w Kielcach.
Wstęp bezpłatny. Zapraszamy. 

poniedziałek 5 września 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej