cover

Artykuły

Gminy zapłacą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary za monopol w usługach komunalnych

W Gazecie Prawnej z dnia 13.09.2011 r. opublikowany został artykuł “Gminy zapłacą nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych kary za monopol w usługach komunalnych”.
Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów najczęstsze praktyki monopolistyczne dotyczą zbyt wygórowanych kar za kradzież lub uszkodzenia wodomierzy, przenoszenia kosztów inwestycji budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na mieszkańców, uchylanie się od odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług, pobieranie nieuwzględnionych w taryfach opłat, procedur odcinania wody. Tylko w tym roku UOKiK udowodnił nadużywanie monopolistycznej pozycji na rynkach aż 27 podmiotom.

czwartek 27 października 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej