cover

Artykuły

W Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł "Decyduje odrębność organizacyjna".

W Rzeczypospolitej z dnia 20.10.2011 r. opublikowano artykuł „Decyduje odrębność organizacyjna”. Rzecz dotyczy zakładu budżetowego gminy,  który m.in. produkuje, uzdatnia i dystrybuuje wodę pitną. Zakład budżetowy powstał uchwałą rady gminy i wykonuje zadania własne gminy. Zakład zwrócił się z zapytaniem, czy wykonuje on usługi w rozumieniu ustawy o VAT, czy tez podlegają one zwolnieniu. Różny pogląd na to zagadnienie miały WSA oraz sąd kasacyjny. Dopiero prawomocny wyrok NSA (sygnatura akt: I FSK 1369/10) ostatecznie uznał, że zakład budżetowy powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego ma status samodzielnego podatnika VAT.

wtorek 15 listopada 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej