cover

Artykuły

"Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym"

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukazał się raport “Kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym”. Raport jest dostępny w zakładce “Konkurencja” i dalej “raporty”. To blisko stu pięćdziesięcio stronnicowe opracowanie mówi m.in. o liczbie naruszeń, szczegółowych rodzajach naruszeń, cenach, orzecznictwie Prezesa UOKIK w zakresie naruszania zbiorowych interesów konsumentów w sektorze wodno-kanalizacyjnym, o brakach w umowach uregulowań wymaganych przez prawo itd. Zapraszamy do tej niewątpliwie intersującej lektury.
http://www.uokik.gov.pl/analizy_rynku2.php#faq1545.

wtorek 13 grudnia 2011


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej