cover

Artykuły

Fiskus zarobił na kontroli ścieków dodatkowy milion złotych

W wyniku kontroli rozliczeń za 2008 r. przeprowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowych, podmiotów, które świadczą usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w 22 na 28 przypadków stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na rozliczenia z budżetem. Średnia wartość zaniżania obrotu deklarowanego przekraczała 78%, w jednym przypadku nawet 350%.

Więcej: Gazeta Prawna z dna 28.11.2011 r. w artykule "Fiskus zarobił na kontroli ścieków dodatkowy milion złotych".

czwartek 5 stycznia 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej