cover

Artykuły

Lokalne rynki wodociągowo-kanalizacyjne - delegatury UOKiK

Na stronie UOKiK www.uokik.gov.pl ukazała się informacja pt. „Lokalne rynki wodociągowo-kanalizacyjne - delegatury UOKiK”. Dotyczy ona  analizy lokalnych rynków wodociągowo-kanalizacyjnych. W 2011 r. wydano 50 decyzji, a od początku 2012 r. 11 decyzji (46 postępowań jest w toku) dotyczących niedozwolonych zdaniem Urzędu działań  w tym zakresie. Nieprawidłowości w szczególności kwestionowane przez UOKIK to m.in.: bezprawne obciążanie odbiorców kosztami budowy części sieci, wyłączanie własnej odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody, błędny sposób ustalania należności za pobraną ilość wody w przypadku utraty i uszkodzenia wodomierza z winy odbiorcy. Więcej na stronie UOKiK.

poniedziałek 21 maja 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej