cover

Artykuły

Definicja przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego znów dziel tym razem w kontekście VAT-

Definicja przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego znów dzieli tym razem w kontekście VAT-u na budowę  przyłączy. Sprawa dotyczy spółki, która wykonuje przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków mieszkalnych. Prace te, co jest oczywiste, prowadzone są na zewnątrz i wewnątrz budynku. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację chcąc się upewnić, ze całość usług można opodatkować 8 proc stawka. Izba Skarbowa w Łodzi zajęła  inne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Wg. Izby skarbowej tylko prace wykonane w bryle budynku są opodatkowane 8% VAT-em. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu uchylił interpretację, wskazując, że kryteria rozgraniczające wykonanie robót w bryle bądź poza bryłą budynku nie odpowiadają kryteriom definicji przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zborowym odprowadzeniu ścieków.

Więcej w Rzeczpospolitej z dnia 15.05.2012 r. w artykule „kiedy niższy VAT od infrastruktury”

wtorek 5 czerwca 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej