cover

Artykuły

Gorące spotkanie branży wod.-kan.

Robocze spotkanie konsultacyjne omawiające wniosek o udzielenie zezwolenia oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Wrzesińska restauracja Królewska była już trzeci raz gospodarzem roboczego spotkania konsultacyjnego szefów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z całej Polski. Wcześniejsze, listopadowe i grudniowe szkolenia, obracały się wokół tematyki bardziej ogólnej, omawiano wówczas problematykę zawartą w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przybyło na nie około 300 osób, reprezentujących ponad 150 przedsiębiorstw. 
Formuła tych spotkań odbiega od typowych konferencji z długimi wykładami, "wysokimi" prelegentami i obszernymi materiałami konferencyjnymi. We Wrześni rozwiązuje się konkretne problemy oraz wyjaśnia niejasności związane z nową ustawą. Jest to inicjatywa Internetowego Forum Wodociągów Polskich (www.forum-wodociagi.pl), zorganizowana przez Izbę Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrześni, we współpracy z Politechniką Poznańską.
Ponieważ w chwili obecnej najbardziej pilnym problemem jest prawidłowo skonstruowany i wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na lutowym spotkaniu omawiano tę tematykę. Organizatorzy przedstawili wzory różnych wniosków i regulaminów - ich wady i zalety. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z tworzeniem regulaminów udzielali: Maria Bakalarczyk z Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Józef Wiśniewski dyrektor tej Izby, dr inż. Henryk Bylka z Politechniki Poznańskiej oraz Ryszard Szambelańczyk, prezes wrzesińskich wodociągów.
Firma Abrys, wydawca "Przeglądu Komunalnego", wraz z Internetowym Forum Wodociągów Polskich planuje w kwietniu organizacje podobnego spotkania przeznaczonego dla przedstawicieli gmin, członków zarządów i radnych. Tematyka odpowiadać będzie zapotrzebowaniu, w trakcie spotkania będziemy się starali wyjaśniać wątpliwości i odpowiadać na pytania zadawane bezpośrednio przez uczestników oraz przesłane do nas wcześniej.
Prosimy o nadsyłanie do redakcji lub Internetowego Forum Wodociągów wszelkich pytań i zagadnień związanych z tematyką planowanego spotkania.
Redakcja: fax (0-61) 842-00-35, e-mail: redakcja@abrys.pl
Internetowe Forum Wodociągów: fax (0-61) 436-26-57 e-mail: admin@forum-wodociagi.pl

Artykuł archiwalny (Przegląd Komunalny, nr 3/2002, www.abrys.pl)
(ts)

piątek 18 lutego 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl