cover

Artykuły

Przedsiębiorstwo, którego działalność ma szkodliwy wpływ na środowisko ma obowiązek płacenia opłat g

Przedsiębiorstwo, którego działalność ma szkodliwy wpływ na środowisko ma obowiązek płacenia opłat gospodarczych. Opłaty te są bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez Przedsiębiorstwo. Izba Skarbowa w Katowicach potwierdza w.w fakt w interpretacji z 20 września 2011 r. w której czytamy: „opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w ramach prowadzonej działalności gospodarczej co do zasady podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Spełniają one bowiem przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT zawierającym ustawową definicję kosztów uzyskania przychodów. Z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są natomiast należności uiszczane w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska - art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o CIT". O Tym ograniczeniu powinny pamiętać Przedsiębiorstwa ponieważ nie przestrzegając przepisów o ochronie środowiska i nie uiszczając stosowanych opłat, bądź nie przestrzegając warunków wynikających z udzielonych im pozwoleń na korzystanie ze środowiska  to nałożonych za takie działanie kar albo grzywien nie mogą zaliczyć do kosztów podatkowych.
\
Więcej: Rzeczpospolita z dnia 26.06.2012 r. „Opłaty Środowiskowe są kosztem, kary nie”

piątek 7 września 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej