cover

Artykuły

Do Ministerstwa Środowiska wpłynęło zapytanie od Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przebiegu pr

Do Ministerstwa Środowiska wpłynęło zapytanie od Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące przebiegu prac nad przepisami o naliczaniu opłat środowiskowych przedsiębiorstwom, które usuną przyczynę nieprawidłowości powodujących naliczanie tych opłat i kar. Rzecznik Praw Obywatelskich sugeruje zmianę art. m.in. art. 317a Prawa Ochrony Środowiska – zmiana to miała by umożliwić Przedsiębiorstwom, na które została nałożona kary a zakończyły już one inwestycję mającą na celu usunięcie przyczyny niedociągnięć, wliczenie w karę kosztów poniesionych na tę inwestycję. Resort niestety, jak na razie, nie uwzględnił postulatów dotyczących zmodyfikowania w.w artykułu. Zmiana art. 317a byłaby korzystna np. dla oczyszczalni ścieków, które nie spełniają norm ekologicznych i za przekroczone emisje muszą płacić, prowadzą jednak inwestycje zmierzające do poprawy sytuacji.

Więcej: strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

niedziela 16 września 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej