cover

Artykuły

Dwie różne stawki VAT na to samo przyłącze

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wydał opinię, w której czytamy, iż Spółka, która wykonuje przyłącze doprowadzające wodę, może zastosować podatek VAT 8% tylko wtedy, gdy dotyczy się to prac wewnątrz budynku. Poza budynkiem musi być stosowany VAT 23%. Opinia została wydana na zapytanie Spółki, która wykonuje przyłącza od głównej nitki wodociągowej bezpośrednio do budynków mieszkalnych mieszczących się w grupowaniu 111 – budynki mieszkalne jednorodzinne według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, usługi z kolei należą do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 17.09.2012 r. „Dwie różne stawki VAT na to samo przyłącze”

środa 26 września 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej