cover

Artykuły

Prasa w Polsce coraz częściej donosi, iż zasoby wody w Polsce są coraz mniejsze i w najbliższym czas

Prasa w Polsce coraz częściej donosi, iż zasoby wody w Polsce są coraz mniejsze i w najbliższym czasie zbliżą się do tych w Egipcie. Prof. Marek Gromiec, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego Zagrożeń w Gospodarce Wodnej przy Prezydium PAN-u przyznał, iż po susza, która dotknęła najpierw Portugalię oraz Hiszpanie , zmierza w naszym kierunku. Zabezpieczeniem przed suszą mogą być inwestycje w budowę zbiorników do gromadzenia wody oraz program oczyszczanie wód. Inwestycje te mogą pochłonąć nawet 70 mld złotych. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski przekonuje, iż Rząd cały czas ma te problemy na uwadze jako przykład podając program dolnej Odry oraz planowaną modernizację zalewu we Włocławku.

Więcej:  Rzeczpospolita z dnia 18.09.2012 r.: „Polska Wysycha”

poniedziałek 1 października 2012


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej