cover

Artykuły

Nowoczesne narzędzie pracy

Międzynarodowe Seminarium Szkoleniowe "Od projektowania do eksploatacji oczyszczalni ścieków. Optymalizacja poprzez symulację i modelowanie", które odbyło się 27 września w stolicy, to kolejny efekt współpracy krakowskiej firmy LEMTECH Konsulting z prof. Janem A. Oleszkiewiczem. W seminarium udział wzięło blisko 100 osób reprezentujących komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, wyższe uczelnie, biura projektowe, firmy doradcze, wojewódzkie inspektoraty i fundusze ochrony środowiska.
Oprócz prof. Oleszkiewicza zaprezentowali się także dr James Barnard (twórca procesów Bardenpho i dwufazowego Phoredox), dr Peter Dold (autor powszechnie stosowanego modelu/symulatora BioWin) oraz dr Richard Jones (główny specjalista w firmie EnviroSim). Celem zorganizowanego przez LEMTECH Konsulting spotkania było przedstawienie nowoczesnego narzędzia pracy, jakim jest program komputerowy do symulacji pracy osadu czynnego, osobom zajmującym się projektowaniem oraz eksploatacją oczyszczalni ścieków. Program symulacyjny BioWin może być wykorzystywany przez projektantów i konsultantów do efektywnego oszacowania pojemności komór osadu czynnego; dobierania najlepszego technologicznie układu oczyszczania ścieków; optymalizacji parametrów prowadzenia procesów oraz gromadzenia wiarygodnych danych do wykonania projektu technologicznego.
Natomiast eksploatatorzy już istniejących obiektów mogą go z dużym powodzeniem używać do optymalizacji pracy poszczególnych urządzeń osadu czynnego; poprawy efektywności usuwania zanieczyszczeń ze ścieków oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych.
LEMTECH Konsulting planuje opracowanie polskojęzycznej wersji programu BioWin. O jego przydatności mogli się jako pierwsi przekonać uczestnicy seminarium, biorąc udział w ćwiczeniu, w którym poprzez zmianę stopnia recyrkulacji ścieków, wieku osadu, stopnia natlenienia osadu czynnego bądź dawkowanie chemikaliów uzyskiwało się zadowalającą jakość odpływu.
Do materiałów seminaryjnych dołączono dwa opracowane przez LEMTECH Konsulting plakaty: "Metodyka korekty problemów osadu czynnego" oraz "Przyczyny puchnięcia osadu lub powstawania piany".

Artykuł archiwalny (Przegląd Komunalny, nr 1/2002, www.abrys.pl)
(ekp)

wtorek 15 lutego 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej