cover

Artykuły

Zakład Komunalny musi udostępnić dane

Mieszkaniec Jasła domagał się udostępnienia kart drogowych samochodów asenizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Komunalnego. Dyrektor tegoż zakładu twierdząc, że nie podlegają one przepisom o dostępie do informacji publicznej, odmówił udostępnienia tych informacji. Jako argument podał fakt, że karty zawierają dane wrażliwe dotyczące osób, terminów, miejsc i okresów wywożenia nieczystości ciekłych od imiennie wskazanych mieszkańców gminy. Mieszkaniec Jasła złożył skargę, którą uwzględnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie i zobowiązał zakład komunalny do udostępnienia danych argumentując, że karty drogowe samochodów asenizacyjnych będących w dyspozycji zakładu są informacją publiczną.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 19.12.2012 r. „Zakład Komunalny musi udostępnić dane”

piątek 22 lutego 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej