cover

Artykuły

Jednostki samorządu terytorialnego, tak samo jak prywatne firmy, muszą przestrzegać reguł prawa anty

Jednostki samorządu terytorialnego, tak samo jak prywatne firmy, muszą przestrzegać reguł prawa antymonopolowego. Wszędzie tam gdzie jednostki samorządu organizują lub świadczą różnego rodzaju usługi o charakterze użyteczności publicznej są zobowiązane przestrzegać zasad w zakresie stosowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 07.06.2013 r. „Gmina nie może nadużywać pozycji dominującej”

wtorek 9 lipca 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej