cover

Artykuły

Czego nie wolno przedsiębiorstwom gminnym

Gminne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne często mają pozycję monopolisty w kwestii  zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, co zdaniem UOKiK w efekcie prowadzi do wielu nadużyć z ich strony. Zakazane jest im m.in. samodzielne narzucanie odbiorcom w umowie wysokości obniżki ceny za dostawę wody złej jakości.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 13.06.2013 r. „Czego nie wolno przedsiębiorstwom gminnym”

czwartek 11 lipca 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej