cover

Artykuły

"Unia chciała "sprywatyzować" wodę"

Komisja Europejska, po protestach, iż może dojść do „prywatyzacji wody” a w efekcie podniesienia jej cen, wycofała się z pomysłu przyznawania koncesji przedsiębiorstwom dostarczającym wodę. KE przyznając koncesję chciała stworzyć zdrową konkurencję oraz dać takie same szanse wszystkim firmom. Niestety w wielu krajach władze samorządowe obawiały się utraty kontroli nad cenami wody i jej jakością oddając zaopatrzenie w wodę prywatnym przedsiębiorstwom. Petycję w sprawie wolnego dostępu do wody podpisało 1,7 mln obywateli Unii Europejskiej zmuszając Komisję do odejścia od tego kontrowersyjnego pomysłu.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 25.06.2013 r. „Unia chciała "sprywatyzować" wodę"

poniedziałek 15 lipca 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej