cover

Artykuły

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 31 grudnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków do programu "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". W najbliższych latach program będzie wdrażany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które otrzymają środki finansowe od NFOŚiGW.


Więcej: Przegląd Komunalny z dnia 17.07.2013 r. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków”

poniedziałek 26 sierpnia 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej