cover

Artykuły

Za dwa lata Unia zbada jakość ścieków

Czytając odpowiedź na zadane przez ZGKiM Pabianice pytanie dotyczące obowiązku instalowania wodomierzy głównych, zamieszczoną w "Przeglądzie Komunalnym" 6/2002 w rubryce "Kto pyta nie błądzi", nabrałem przeświadczenia, że zakłady budżetowe mogą uważać się za zwolnione z obowiązku ich instalowania.

serwer MOŚ
Autor: Mariusz Jendra
Szerzej: Gazeta Samorządu i Administracji 27.10.2004

niedziela 6 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej