cover

Artykuły

Mały trójpak zaskakuje firmy z kolejnych branż

Z każdym tygodniem przybywa wątpliwości wokół zatwierdzonych przez Sejm przepisów dotyczących prawa energetycznego, które dotykają m.in. branżę wodno-kanalizacyjną. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” domaga się, by osady ze ścieków zostały uznane za biomasę. W Polsce co roku podczas oczyszczania ścieków powstaje kilka milionów ton uwodnionych osadów. Na chwilę obecną ani cegielnie, ani elektrownie nie widzą w nich źródła energii ani tym bardziej potencjalnego dochodu. IGWP apeluje, by do kwestii tej wrócić przy okazji dalszych zmian w prawie energetycznym.


Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 08.08.2013 r. „Mały trójpak zaskakuje firmy z kolejnych branż”

piątek 30 sierpnia 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej