cover

Artykuły

Prawo wodne – czy płyniemy pod prąd dyrektywy

Należy spodziewać się, że Unia Europejska będzie blokować wypłatę środków pomocowych dopóki Polska nie zadba o prawidłowe wdrażanie unijnej legislacji wodnej.

Problemy z wypłatą środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powoduje fakt, iż Polska ma problemy z wdrażaniem i przestrzeganiem unijnej polityki środowiskowej. Komisja Europejska grozi wstrzymaniem funduszy między innymi na inwestycje przeciwpowodziowe z obecnego budżetu oraz z budżetów na lata 2014–2020.


Więcej: Rzeczpospolita z dnia: 02.10.2013 r. „Prawo wodne – czy płyniemy pod prąd dyrektywy”

środa 6 listopada 2013


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej