cover

Artykuły

Jeszcze o nowelizacji ustawy wodociągowej

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zapewne niektóre znowelizowane przepisy doprecyzują prawo i obowiązki wszystkich podmiotów objętych regulacją ustawy, a tym samym poprawiają funkcjonowanie ustawy. Jest też prawdą, że ta nowelizacja na długo zablokuje prace nad zmianami, co spowoduje, że ustawa faktycznie zacznie służyć tym celom, które eksponowano, uchwalając ją w 2001 r.

Autor: Henryk Bylka
Szerzej: Przegląd Komunalny 10/2004

piątek 4 marca 2005


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej