cover

Artykuły

Właściciel sam ułoży rurę kanalizacyjną

Senatorowie przymierzają się do nowelizacji niektórych zapisów ustawy „o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. Zmiany mają dotyczyć m.in. problemu definicji przyłącza kanalizacyjnego.

Więcej: Rzeczpospolita z dnia 23.12.2013 „Właściciel sam ułoży rurę kanalizacyjną”

wtorek 21 stycznia 2014


Partnerzy

  • Technologia Wody
  • Wydawnictwo Seidel-Przywecki - Biblioteka Inżynierii Środowiska - ścieki * woda * odpady
  • Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej